Dlaczego warto zainteresować się kampanią społeczną Bycie Pamiątką Boli WFF?

Seria plakatów Bycie Pamiątką Boli WWF to wyraz głębokiej refleksji nad postępowaniem człowieka względem świata zwierząt. Współczesna turystyka i moda oparta na pamiątkach to sektory, które wciąż korzystają z produkcji przedmiotów z ciał zwierząt ginących dla ludzkiego kaprysu. Wyjątkowy projekt tej serii wykonany przez nasze studio projektowe nacechowany jest głębokim przesłaniem społecznym.

Plakaty Bycie Pamiątką Boli – WWF 

Bycie Pamiątką Boli WFF to seria poruszająca ważny problem społeczny. Inspiracją do jej stworzenia była idea zamiany ról i fantazja na temat tego, co by było, gdyby to zwierzęta zabijały ludzi wyłącznie w celu stworzenia egzotycznych pamiątek. Graficzne zilustrowanie problemu miało za zadanie szokować już od pierwszego spojrzenia i wzbudzić refleksję na temat tego, jak niesprawiedliwie traktowane jest życie wielu gatunków cierpiących dla ludzkiej rozrywki i konsumpcjonizmu. Sama stylistyka plakatów, przywołując obrazy ludzi w sytuacjach, w których zwykle znajdują się zwierzęta, prowokuje do myślenia i skłania do refleksji nad ludzkim postępowaniem. Nie jest to jednak prosta krytyka – to zaproszenie do dialogu, do zastanowienia się nad własnym postępowaniem i ewentualną zmianą swojego podejścia do świata przyrody. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://wakeuptime.pl/murale/bycie-pamiatka-boli/.

Bycie Pamiątką Boli, WWF – kampania społeczna w służbie świata natury 

Pomysł wykonania plakatów Bycie Pamiątką Boli zrodził się w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Niezwykła współpraca z WWF Polska pozwoliła na konsultacje i wnikliwe zrozumienie problematyki ochrony gatunków zagrożonych oraz roli, jaką człowiek odgrywa w ich życiu. Dzięki takiej korelacji projekt Bycie Pamiątką Boli WWF zyskał na autentyczności. Za każdym plakatem stoi przemyślana idea i smutna, choć jednocześnie prawdziwa historia. Proste, ale dobitne ilustracje nie pozostawiają złudzeń, jeśli chodzi o ingerencję człowieka w świat natury.